1. Hjem
  2. Foto og Film

FOTO / FILM kontakt oss

Et bilde sier mer enn tusen ord, heter det, og det er virkelig sant. Vi eksponeres for masse inntrykk hele tiden gjennom de forskjellige kanalene som omgir oss. Du har kun få sekunder på å skape interesse hos den som skal motta ditt budskap.

Kunsten er å få bilder og film til å kommunisere raskt og skape nok interesse og nysjerrighet til å trigge mottakeren til å lese eller se mer. Bilder og film som benyttes i din kommunikasjon bør være av bra kvalitet, da de gir assosiasjoner til din bedrift og dine produkter. Foto og film på nettet har noen tekniske begrensninger med tanke på kvalitet og oppløsning, men også her bør ditt materiale være optimalisert for dette. Det vet vi alt om...

 

BILDER
Gode bilder kan gjøre mer enn bare å illustrere et produkt eller en funksjon. De kan skape assosiasjoner og følelser som trigger til oppmerksomhet og interesse. Les mer...

 

FILM
Det bevegelige bildet kan flytte holdninger, tanker og ditt produkt. Film er et sterkt medium. Det gir mulighet til å skape emosjoner og bevegelse, eller bare fortelle om hvordan ting fungerer. Behovene kan være svært ulike. Les mer...

FILM / FOTO MED DRONE
Man skal ikke så langt opp i lufta før bildet endrer seg dramatisk. Å filme eller fotografere med drone er både tøft, effektivt og i mange sammenhenger en meget kostnadseffektiv løsning. Les mer...

 

PRESENTASJONER
Skal du promotere deg selv, ditt firma, dine produkter eller en god idé, så er en god presentasjon med gode bilder helt sentralt. PowerPoint, KeyNote er gode verktøy, men ingenting blir bedre enn det du putter inn i det. Les mer...

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.